Håb i corona-krisen
Dan
Udgivet d. 16-04 2020
Dan

Håb i corona-krisen

I dag (15/3) er 3. søndag i fasten. Det er også første søndag, hvor bl.a. kirker holder lukket på grund af Corona-virussen.

Det er unægtelig en lidt surrealistisk situation! Men samtidig kan det jo også blive i en tid til fordybelse og eftertænksomhed…

For min egen del er der nogle vers i 2. Korintherbrev kapitel 5, som jeg har tænkt en del på. Det er vers 19-21

”For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud! Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.”

For to dagen siden, i fredags annoncerede vores statsminister, Mette Frederiksen, at grænserne til Danmark bliver lukket fra lørdag kl. 12.00.
Det er nu sket!

Jeg har den allerstørste respekt for det ansvar hun og regeringen står med!

Nu er det liiidt specielt med vores statsminister, Mette Frederiksen. For vi har gået på samme gymnasium i Aalborg. Hun gik i en parallelklasse. Og da hun blev statsminister, tænkte jeg: ”Ja, Dan, hvad kunne det ikke være blevet til. Ministerbil!”

Fredag den 6/3 måtte hun fortælle at alle arrangementer over 1000 personer opfordres til at blive aflyst. Straks var der kritik fra flere sider om dén vurdering. Var det nu ikke for voldsomt?

Da tænkte jeg: ”Det må ikke være let at stå i det der!” Jeg tænkte faktisk også: ”det er måske alligevel meget godt, at jeg ikke kører rundt i en ministerbil, med det ansvar, de bærer på!”

Men! - … så slog det mig: Når hun nu er sit ansvar bevidst, og står frem og fortæller om Corona-virus og følgerne af det for det danske folk! – og kan få kritik for det!  

…  hvor meget mere skal vi, der er ”udsendinge i Kristi sted”, ikke også være VORES ansvar bevidste – og formane og opmuntre, og sige folk:
Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud!

Coronas-virus, pandemier er én ting.

Sagen er den, at det er blot ét ud af mange varsler om, at der en LANGT, LANGT, LANGT større begivenhed på vej!!

Den begivenhed jeg tænker på, er at den JESUS, hvis fødsel, vi fejrer i julen, HAN KOMMER TILBAGE!

Da vil en helt anden grænse blive lukket: nemlig døren ind til Guds rige.

Jesus fortæller om det i Mattæusevangeliet kapitel 25 vers 10-13:

”Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.”

Jeg kender ikke tidspunktet! Men jeg ved: HAN kommer!

Senere i samme kapitel siger Jesus:

”Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. (…)
Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. (…)
Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. (…)
Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.”
(Matthæusevangeliet kapitel 25: 31, 34, 41, 46)

Kan du høre: det er jo en VERDENSOMSPÆNDENDE begivenhed!
LANGT større end det, vi oplever i de her dage!

Derfor er det så vigtigt, at mennesker, også Mette og de andre på gymnasiet, jeg aldrig fik det sagt det til, hører det:  Lad jer forlige/forsone med Gud!

Lad jer forlige med Gud… - hvordan?

Jo, ved at tro på Jesus. Det vil sige at komme til Ham med sin synd.

Grundlaget for at lade sig forlige – forene, komme overens – er, at Jesus,
der ikke kendte til synd, har GUD gjort til synd for dig!

Du ved, det er dét vi fejrer i påsken. Langfredag blev Jesus korsfæstet. Gud gjorde sin egen søn, Jesus Kristus, til synd for dig!

Al verdens synd blev lagt på Ham! Det gjorde Gud for dig og mig!

Det her er en slags retssprog. En domshandling.

  • Gud tager ansvaret for alt det, du er og har gjort, og lagde det på Jesus.
  • Og SAMTIDIG tilregner Han dig, alt det Jesus er og har gjort.

DERFOR kan du stå retfærdig og ”ren” for Gud i Jesus Kristus!

DOMSAFSIGELSEN lyder: Du er retfærdig! Og du skal gå ind til evigt liv.

Men de som ikke tror på Jesus: er forbandede, og skal bort til evig straf!

Det er derfor, vi med stor frimodighed siger: LAD JER FORLIGE MED GUD!

Dén dør, døren ind til Guds rige, står ÅBEN endnu!

Den grænse er ikke lukket, endnu!

Hvad med at bruge den her tid, hvor vi ikke kan mødes på cafeer, med studievenner, og bruge tid på andre fritidsinteresser; hvad med at bruge den ekstra tid, mange af os nu har fået, til stilhed, eftertanke, studie af bibelen og bøn: Først og fremmest bøn for din egen frelse!

Blogindlægget er skrevet ud fra Dan Hesselunds tale 3. søndag i fasten, hele talen kan høres på tilliv.dk