Tror du på Gud?
Sebastian
Udgivet d. 10-01 2017
Sebastian

Tror du på Gud?

 

Tror du på Gud?

Mon ikke de fleste mennesker vil svare ja til det spørgsmål, hvis de skal være helt ærlige.
Ordet ’tro’ på dansk bruges oftest om noget tvivlsomt, som vi ikke ved med sikkerhed. Som fx i sætningen: ”Jeg ved det egentlig ikke, men det tror jeg da.” Sådan tænker mange, at troen på Gud må være. En eller anden usikker tro på, at der måske er noget deroppe, der holder hånden over os. Men Bibelens måde at tale om tro på er meget anderledes og yderst konkret. I Hebræerbrevet i Bibelen kap. 11, vers 1 står der:

”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.”

Den tro Bibelen taler om bygger på noget, der er så sikkert, at vi kan have fast tillid til dets sandhed, så det bliver en overbevisning i vores liv. I Jakobsbrevet i Bibelen kap. 2, vers 19 står der: ”Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også” Med disse ord pointerer Jakob altså, at det afgørende ikke er at tro på eksistensen af Gud, det gør dæmonerne jo også. Men hvad er det så vi skal tro?

Jesus siger i Johannesvangeliet i Bibelen kap. 3, vers 16: ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv.” Troen er altså en fast tillid til, at det Jesus gjorde på korset, også gælder for dig ind i dit liv og i din hverdag! Og når du stoler på dette, kan du VIDE, at du er tilgivet, og at Gud har en plads til dig på den nye Jord. Og når denne tro bliver levende i dit liv, vil du og din omgangskreds erfare, at det sætter spor i din hverdag.

Denne levende tro, som Gud vil, vi skal have, er også en gave fra Gud. Og den gave må du frimodigt bede ham om at få. Der er intet andet han hellere vil give dig! Jeg vil også opmuntre dig til fortsat at læse de forskellige blogindlæg her på siden, se videoerne og læse i Nye Testamente. for som der står i Romerbrevet i Bibelen kap. 10, vers 17: ”Troen kommer altså af det, der høres”.

Jeg håber du vil få en tro, som kvinden i slutningen af denne video har – En tro, der vil satse alt på Ham, du altid kan regne med!