Hvorfor skulle Jesus være relevant for lige præcis dig?
Nicolaj
Udgivet d. 07-06 2019
Nicolaj

Hvorfor skulle Jesus være relevant for lige præcis dig?

Kalenderen siger 2019 og mange spørger om, hvorfor vi overhovedet stadigvæk taler om Gud og kristendommen? Det hører fortiden til. Til dengang vi havde brug for det. Vi mennesker i dag er jo så oplyste og alvidende, så vi klarer os selv og er herre i eget liv – ja, nærmest vores egen gud. Frihed, uafhængighed, visioner og egoisme er livet og målet for mange mennesker. Ingen skal komme og fortælle os, hvad eller hvordan vi skal gøre eller leve vores liv.

Hvis det er sådan du har det som læser, så tager du desværre fejl. Jesus er på alle måder relevant for lige præcis dig. Fordi Jesus har omsorg og kærlighed for det enkelte menneske, for lige præcis dig. Han giver dig nemlig alt det som du ikke kan finde i dig selv, og det som verden ikke kan give dig.

Jeg vil komme ind på 4 punkter om, hvorfor jeg mener Jesus er relevant for lige præcis dig. Til sidst kommer der en kort afslutning.

1. punkt

Du er ikke Superman. Ingen mennesker er perfekte. Ført og fremmest er Jesus relevant for dig, fordi du har synd i dit liv. Det gælder for alle mennesker uden undtagelse, også de kristne.

Synd er måske et lidt svært begreb. Det kan være du kan huske fortællingen om Adam og Eva, som syndede imod Gud og blev smidt ud af Edens have? Det som gik galt for Adam og Eva var, at de gjorde det som de havde fået besked på ikke at gøre. Du kender det fra dit eget liv. Vi er skabt af Gud med samvittighed, etik, moral og kærlighed. Samvittigheden fortæller dig, når der er noget du ikke burde gøre. Det kunne være at snyde med eksamensopgaven, eller de nedladende tanker du tænkte om dem fra din familie, eller da du stemmede i kor, da de andre fra klassen hakkede ned på ham fra 1. G - også da han ikke hørte det.

Synd er at leve imod det, som Gud har fortalt os. Kristendommen handler ikke om, hvad vi må og ikke må, men retningslinjerne som Gud har givet gennem Bibelen er givet til os, fordi Gud har en helt særlig kærlighed til os.
Prøv at tænk på de 10 bud. Det ville være en kaotisk verden, hvis alle mennesker levede stik modsat af dem. (Hvis ikke du kan huske, hvad der står, så kan du læse dem i 2. Mosebog kapitel 20,1-21). eller ved at trykke her.

Hvorfor er Jesus relevant?

Jo, det er han, fordi han gav sit liv for dig på korset. Synden går ind og ødelægger relationen mellem dig og Jesus. Det vil den også gøre, hvis du hele tiden talte grimt til en af dine venner og aldrig fik sagt undskyld.

Ved Jesus og kun hos ham, bliver de synder vi gør glemt; både de nedladende tanker om dem fra familien, da jeg snød til eksamen, eller dengang jeg igen kom til at hoppe med på vognen, da de andre var urimelige ved ham fra 1. G. Jesus vil tilgive dig for det, hvis du kommer til ham med det.

Måden at gøre det på, er ved at be’ til Jesus. Det er ikke svært. Det foregår faktisk bare på samme måde som når du snakker med din bedste ven eller veninde.

2. punkt

Jesus relevant for dig, fordi du skal frelses. Du har brug for, at Jesus leder dig på vejen til himlen. Bibelen taler om den brede vej, som ender med fortabelsen. Det er et liv uden Jesus. Så taler den også om den smalle vej, som fører til frelsen. Det er et liv med Jesus.

Vi mennesker er i bund og grund egoistiske mennesker, som egentlig ikke rigtig vil leve efter Guds vilje. Derfor har vi brug for, at Jesus vejleder os. Det gør han igennem Bibelen, bøn, kristne venner og et kristent fællesskab. Derfor er det rigtig godt hvis du er, eller bliver en del af et kristent fællesskab.

Hvis du tror, du kan leve dit liv uden Jesus og stadigvæk komme i himlen, så tager du fejl, fordi Jesus siger selv der ikke er frelse ved noget andet navn end hans. Det er radikalt og klart, at hvis du vil gå din egen vej, eller bare tror på kærligheden, energien, reinkarnation eller det gode i mennesker, så vil og kan det aldrig lede dig til et evigt liv i himlen.

3. punkt

Jesus relevant for lige præcis dig, fordi han ønsker at vise dig, hvad du ejer i ham. Jesus kan give dig det, som verden ikke kan give. I Jesu øjne er du helt utrolig værdifuld. Du er elsket og skabt af Gud. Alle mennesker har den samme værdi.

Verden er anderledes i dag. Vi lever i et samfund, hvor der bliver født færre handikappede, fordi det koster samfundet penge og vækst. Nogle gange er det som om der en tendens til, at der er mere fokus på succes og økonomi end på det enkelte menneske. Teknologien er udviklet så meget nu, at en tidlig scanning kan vise om der er noget anderledes ved fostret, og mange får på den baggrund en abort. Det er trist.

Jesus ser dig ikke på samme måde som verden gør. Hos Jesus har du en uvurderlig værdi, også når du føler dig mislykket, ensom, svigtet eller uduelig. Det handler ikke om penge og vækst, men hos Jesus er du i centrum som det vigtigste. Der er ikke noget Jesus ønsker mere end at frelse dig, og at du skal være hans barn.        

4. punkt

Jesus er relevant for dig, fordi han vil give dig trøst i det her liv og livet efter døden. Det vigtigste du kan gøre i hele dit liv, det er at tro på Jesus. Vigtigheden kan være svær at udtrykke gennem en computer eller med flotte ord, det skal erfares og opleves af dig selv. ’Smag og se at Herren er god’ står der i Bibelen. Det kan have evige konsekvenser for dig.

Jesus fortæller om livet efter døden som kaldes for enten himlen eller helvede. Det kan virke som hård tale, men det er sand tale. Helvede er konsekvensen for et liv uden Jesus. Himlen er resultatet af et liv med Jesus. Kristendommen er fuld af håb, fordi frelsen er det evige liv. De kristnes håb og tro er, at vi skal ses igen i himlen. Det er der virkelig en styrke og trøst i. I himlen er synden væk, som jeg indledte med og alt nød og sygdom er væk. Himlen er det genoprettede Paradis, som skal vare evigt for dem som har troet på Jesus.

Afslutning

Bibelen og kristendommen giver svar på rigtig mange af livets helt store og svære spørgsmål. Problemet er bare, at hvis du ikke læser i Bibelen eller opsøger den, så er det klart du ikke selv oplever at få svar på spørgsmålene. Så retter du blikket ud i verden, som kun giver menneskelige svar, der er farvet af synden og egoismen, hvor menneskesynet er på en glidebane, og kun få vil erkende at Gud findes.

Find svar i Bibelen på de store spørgsmål, snak med andre kristne, læs i Bibelen sammen med andre kristne. Hvorfor ikke give det en chance? Bibelen er verdens mest solgte bog. Den har eksisteret i knap 2000 år, og den vil aldrig forsvinde, fordi det har Jesus selv sagt. Den har haft afgørende betydning for milliarder af mennesker i verdenshistorien, så hvorfor skulle den ikke have samme budskab til dig i dag i 2019?

Jesus er relevant for lige præcis dig.