Er der et juletræ i himlen? - Ja, på en måde
Katrine
Udgivet d. 24-12 2021
Katrine

Er der et juletræ i himlen? - Ja, på en måde

”Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt.”

Sådan står der i Ordsprogenes Bog i biblen, og det kan mange børn og barnlige sjæle nok nikke genkendende til, når det handler om jul og juleaften. Men nu er den der snart, den længe ventede aften med samvær, gaver og et lysende juletræ.

Netop det med et træ er faktisk et tema i anden del af verset om forventning:

”Forventning trukket i langdrag gør hjertet sygt. Et opfyldt ønske er livets træ.” (Ordsprogenes bog kapitel 13 vers 12).

Livets træ. Hvad er det nu lige med det træ?

Der var to træer i Edens Have, det paradis Gud skabte helt fra begyndelsen: Kundskabens træ, som ville føre til død, hvis menneskene spiste af det, og som Gud forbød menneskene at spise af. Og så livets træ, der gav evigt liv.

Foto: Jannes Jacobs/Unsplash
Foto: Jannes Jacobs/Unsplash

Adam og Eva valgte at tvivle på Guds godhed, de valgte ikke at stole på ham og følge hans anvisninger, men spiste af det første træ. Dermed blev de afskåret fra livets træ og fra et evigt liv og det helt nære fællesskab med Gud, som de havde nydt i begyndelsen.   

Men sådan skulle det ikke blive ved med at være.

Gud længtes

Det er nemlig ikke kun os mennesker, der kan længes og forvente, så hjertet bliver sygt. Også Gud længtes efter at være sammen med de mennesker, der havde vendt ham ryggen, men som han stadig elskede. Han længtes efter at give dem af livets træ; at se dem spise træets livgivende frugt og få den helbredelse, det liv og det lys i øjnene, som kun træet kan give. Han længtes efter dem.

Derfor besluttede Gud at sende en, der kunne gøre det om, som menneskene havde gjort. En, der kunne genoprette vejen til livets træ.  

Kun én kunne udrette den opgave.

Gud sendte sin egen søn, Jesus.

Jesus bar menneskers - vores - synd i form af egoisme, begær, løgne og et hjerte i opposition og mistillid til Gud. Han stolede på Gud for alle de gange, mennesker har tvivlet på Guds godhed og troet mere på sig selv. Han modstod fristelsen for alle de gange, mennesker har svigtet - helt tilbage fra den allerførste gange ved kundskabens træ i Edens Have. 

Jesus – opfyldelsen på alle ønsker

Jesus var længe ventet som Messias, da han kom til lsrael. Men ved du hvad? Jeg tror faktisk også, at han er ventet af os, uden at vi måske selv ved det. Jeg tror, at vi længes efter ham, og det han kan give. For Jesus er ultimativt opfyldelsen på vores dybeste længsler og forventninger.

Han er opfyldelsen på det ønske, der ligger bag alle andre ønsker – selv vores juleønsker!

Foto: Eugene Zyvchik
Foto: Eugene Zyvchik

Når vi ønsker os tøj, ønsker vi dybest set at være smukke og pæne, at blive holdt af. Jesus gør os smukke. Han klæder os i sin herlighed og skønhed, når vi tager imod ham i vores hjerte og lader ham forvandle os.

Når vi ønsker os bøger, ønsker vi dybest set visdom – eller underholdning. Jesus er Ordet, visdommen selv. Og han er kilden til dyb, sand glæde og fred.

Når vi ønsker os ting, der er på mode, eller når børn ønsker sig det legetøj, de andre har, så ønsker vi dybest set at høre til, at passe ind. Gennem Jesus får vi barnekår i Guds familie, en plads ved Kongens Bord.

Jesus er den gave, vi dybest set ønsker og har brug for. 

Med sit liv, sin død og sin opstandelse banede han vejen til, at vi kan have en relation til Gud her og altid. Og som et lille barn, der saligt og forundret ledes ind til det store juletræ, kan vi tage Jesus i hånden og lade Ham lede os til livets træ i Guds Paradis, den dag vi skal fra denne jord.

Foto: Greg Rosenke/Unsplash
Foto: Greg Rosenke/Unsplash

I Johannes Åbenbaring, den sidste bog i biblen, står der om livets træ:

”I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ (…) og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse.” (Johannes Åbenbaring kapitel 22 vers 2).

Dér bliver alle forventninger mødt, alle længsler stillet, al tørst efter helbredelse, renhed, fred og det at høre til, stillet. Hjerterne læges, sårene heles, gåderne bliver løst.

Når du går rundt om juletræet i aften eller i de kommende dage og nyder lysene og duften af gran, så send en tanke til livets træ. Juleaften kan opfylde nogle ønsker og længsler (og den kan skuffe gevaldigt!), men den er kun en lille forsmag på den fest, der venter, for dem, der lader Jesus lede sig ind til det sande juletræ: livets træ.

Glædelig jul!