10 gode grunde til ikke at frygte
Katrine Vigilius Kjøller-Hansen
Udgivet d. 30-11 2020
Katrine Vigilius Kjøller-Hansen

10 gode grunde til ikke at frygte

Englene er nødt til at gentage sig selv.

Flere gange i de første kapitler af Lukasevangeliet - det sted, vi finder det klassiske juleevangelium med ‘Det skete i de dage…’ - siger engle fra Gud: “Frygt ikke”.

Først til Maria, der bliver forskrækket, da en engel kommer på besøg og siger:
“Frygt ikke Maria, for du har fundet nåde for Gud.”

Senere er det hyrderne på marken, der bliver mødt af et kor af engle, som må berolige dem og sige:

“Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.”

Var det bare nogle søde, men lidt tomme og overfladiske ord, englene sagde for at få dem til at føle sig godt tilpas?

Nej, for der lå et guddommeligt budskab bag englenes "Frygt ikke!" Og det budskab var: Gud er blevet menneske for at besejre alt det, mennesker har grund til at frygte.

Fra afgrund til nærvær

Før den allerførste jul havde der været en afgrundsdyb afstand mellem Gud og mennesker. Han var hellig og perfekt. Mennesker var faldne skabninger, der ville gå til grunde, hvis de kom tæt på Gud.

Med Jesu fødsel kom Gud nær i skikkelse af en baby. Og med sit liv, sin død og opstandelse har Jesus nedbrudt afstanden mellem Gud og mennesker ved selv at gå til grunde på korset i stedet for os.

Maria og hyrderne havde ikke grund til at frygte, fordi Gud var trådt ind på scenen, og som englen sagde til Maria, så har hans magt ingen ende og for Ham er intet umuligt (Lukas 1). Den Gud, som skulle overvinde selv døden, var kommet nær til mennesker; han var med dem. Et af Jesu navne, Immanuel, betyder netop også "Gud med os".

Hey du: Frygt ikke

Julen betyder, at når du beder Jesus komme ind i dit hjerte og vælger at stole på ham i dit liv, så er Gud med dig. Så er Gud på dit hold. Den Gud, der har besejret døden. Og så er der ikke grund til at frygte.
Så er englenes ord til Maria og hyrderne også ord til dig:
“Frygt ikke”.

Her er 10 steder i biblen, der er sande for alle dem, der har taget imod Jesus. Brug dem som modgift til din frygt - for andre mennesker, for fremtiden, for udfordringer på jobbet, for dine kære, for coronavirus, for døden.

Frygt ikke, fordi:

1. Du har fundet nåde for Gud (Lukasevangeliet kap. 1 v.30)

2. Selvom du går i mørkets dal, så er Gud hos dig (Salme 23)

3. Jesus siger: I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden. (Johannesevangeliet kap. 16 v. 33)

4. Jesus har al magt i himlen og på jorden (Matthæus 28)

5. Hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? (Romerbrevet kap kap. 8 v. 32)

6. Jesus beder for dig (Romerbrevet kap. 8 v. 34)

7. Jesus siger: Jeg er med dig alle dage indtil verden ende (Matthæus 28)

8. Når du er magtesløs, er du stærk, fordi Guds kraft udøves i magtesløshed (2. Korinterhbrev kap 12 v. 10)

9. Døden er opslugt og besejret (Første korintherbrev 15 (54)

10. Dit livsløb er i Guds hånd (Salme 31 v. 16)

Før den allerførste jul havde der været en afgrundsdyb afstand mellem Gud og mennesker.